top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Pro Bono nedir?

“Pro bono publico” Latince bir terim olup “… toplumun faydasına, genel menfaatler için” anlamına gelmektedir.

 

Pro bono bugün genel anlamıyla, ekonomik nedenlerle hukuki hizmete erişilemeyen durumlarda, avukatlar tarafından verilen gönüllü hukuki hizmetleri ifade eder.

 

Ücretsiz hukuki destek yoluyla adalete erişimi sağlayan Pro Bono, toplumun ve bireylerin hukuki bilgiye ulaşımını kolaylaştırmayı, bu çerçevede eğitimler verilmesini ve hukuki farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir.

2

Pro Bono Derneği’ne bireysel hukuki sorunlarım için başvuruda bulunabilir miyim?

Hayır. Pro Bono, adalete erişimde zorluk yaşayan ekonomik gücü sınırlı sivil toplum kuruluşları ile pro bono hizmet vermek isteyen hukuk büroları arasında bir köprü görevi görmeyi hedeflemiş ve faaliyet alanını bu doğrultuda sınırlandırmıştır.

 

Bireysel hukuki destek ihtiyaçlarınız için bulunduğunuz ilin barosundan adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.

3

Ücretsiz avukatlık hizmeti vermek 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre disiplin soruşturması ya da kovuşturmasına konu olabilir mi?

Avukatlık Kanunu, Adalet Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlenen asgari ücret tarifesinin ücretle hukuki hizmet verilmesini yasaklamaktadır. Bu yasağın amacı, avukatların düşük ücretlerle haksız rekabete sebebiyet vermesinin önüne geçmektir. Buna karşın ücretsiz avukatlık hizmeti verilmesi kanuna aykırı değildir Ücretsiz verilen hizmetler için baroya yalnızca bildirim yapılması beklenmektedir.

 

Geçmişte bu karışıklık nedeniyle avukatların pro bono hizmet vermeye ilişkin çekinceleri olmuştur. Ancak bugün bu algı özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren hukuk fakültelerinde yapılan çalışmalar, uluslararası alanda pro bononun yaygınlaşması, hukuk bürolarının pro bono faaliyetlere destek vermesi ve bizzat baroların desteği sayesinde kırılmıştır. Bu çerçevede 2018 yılında İstanbul Barosu bünyesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinin katkılarıyla “Türkiye’de Pro Bono” konulu bir panel de gerçekleştirilmiştir.

 

Dolayısıyla pro bono Türkiye’de her geçen gün daha da gelişmekte, işlerlik kazanmakta ve hukuki hizmet kültürünün önemli bir parçası haline gelmektedir.

4

Derneğinize maddi yardım yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu yardımları ne amaçla kullanıyorsunuz?

Pro Bono, sağlayacağı hukuki hizmet ağından yararlanmak isteyen hukuk büroları, avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarından her yıl bir katılım bedeli talep etmektedir. Büroların büyüklüğüne ve bulundukları yere bağlı olarak değişen bu bedeller Pro Bono’nun internet sitesinde yer almaktadır. Bunun dışında bağış da kabul edilmekte ve dernek üyelerinden düzenli olarak aidat alınmaktadır.

 

Bu gelirler dernek amaçları doğrultusunda ve planlanan bütçe uyarınca harcanmaktadır.

5

Her sivil toplum kuruluşu ile çalışıyor musunuz? Derneğinizden destek almak isteyen sivil toplum kuruluşlarının amaçları bakımından herhangi bir kısıtlama mevcut mu?

Pro Bono, hukuka uygun şekilde kurulmuş olan ve işleyen tüm dernek ve vakıflara destek olmayı hedeflemektedir. Ancak pro bono gönüllü bir hizmet olduğu için derneğe başvuran sivil toplum kuruluşlarına verilecek hukuki destek, kaynaklar ölçüsünde sınırlı olacaktır.

6

Pro bono iş yapacak hukuk bürolarını hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Pro bono hizmetinin önemli ve vazgeçilmez unsurlarından biri, ücret karşılığı sunulan hukuki hizmet ile aynı profesyonel standartlarda yapılmasıdır. Bu çerçevede, avukatlık ücreti ödeyen müvekkillerine verdiği hizmet ile aynı kalitede hizmet vermeyi taahhüt eden her avukat ve her hukuk bürosu Pro Bono ile iş birliği yapabilir.

7

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile bağlantınız var mı?

Pro Bono kurucu üyelerinin hepsi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden farklı yıllarda mezun olmuş kişilerdir. Hâlihazırda Pro Bono’nun İstanbul Bilgi Üniversitesi ile bağlantısı, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde Üniversitenin mekânlarından faydalanmaya yöneliktir.

8

Derneğinize maddi yardım yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu yardımları ne amaçla kullanıyorsunuz?

Pro Bono, adalete erişimde zorluk yaşayan ve maddi gücü sınırlı olan sivil toplum kuruluşları ile pro bono hizmet vermek isteyen hukuk büroları arasında bir köprü görevi görmeyi hedeflemektedir. Derneğin faaliyet alanı bununla sınırlıdır. Bu çerçevede dernek, pro bono ağında bulunan hukuk büroları ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirir ve aralarındaki ilişkiyi gözlemler.

 

Pro Bono, verilen hizmetin kalitesine ve/veya başarısına dair herhangi bir sorumluluk üstlenmemekle beraber, talepleri hâlinde taraflara sorunların çözülmesi için sivil toplum alanında arabuluculuk yapılması dâhil çözüm odaklı ve yapıcı bir diyalog zemini oluşturma konusunda yardımcı olur. Dernek, anlaşmazlıkların kavgayla değil diyalogla çözümüne önem atfetmektedir.

Bize katılın.

Sivil toplum icin hukuk.

bottom of page